Tunnelukot

Tunnelukkotyöskentely on valmennukseni ytimessä. Laajemmin kyse on skeematerapiasta, jonka kehitti Jeffrey E. Young 1990-luvulla.

MITÄ TUNNELUKKO TARKOITTAA?

Tunnelukko on opittu tapa tuntea, ajatella ja toimia. Ne syntyvät meihin vanhempiemme ja muiden tahojen vaikutuksen kautta lapsuudessamme ja menneisyydessämme. Lapsi aivan kuin imee itseensä ympäristöstä malleja kuinka toimia elämässä. Erilaisia tunnelukkoja on nimetty 18 kappaletta.

Lähetä sähköpostia tai soita.

Haittaavatko tunnelukot hyvinvointiasi?

Tunnelukkojen aktivoituessa turvaudumme selviytymiskeinoihimme. Ne voivat olla kolmenlaisia alkukantaiseen tapaamme; joko pakenemme, jäädymme tai hyökkäämme. Kun olemme selviytymistilassa, tunnelukko on saanut meistä niskalenkin ja meillä ei ole vaihtoehtoja toimia. Skeematerapiassa persoona on jaettu osiin, ja se osa joka estää tunnelukkojen vahvan aktivoitumisen ja selviytymiskeinoihin turvautumisen on vastuullisen aikuisen osa meissä. Toisin sanoen se on aikuisuuden, tasapainon ja järjen ääni. Ääni joka taistelee haitallisia sisäisiä ääniä vastaan. Tunnelukkotyöskentelyn perusidea on vahvistaa tätä persoonan osaa. Tavoitteena siis on, että henkilö oppii olemaan itselleen hyvä vanhempi ja siten saamaan tunteensa kuuluville ja tarpeensa täytetyiksi. Henkilön tehtävänä on opetella ne taidot, joita vanhemmilla ei ollut, kun tämä oli lapsi.

Tunnelukkoihin tutustumisesta tekee muun muassa se seikka, että henkilöllä voi olla muutama vahva ydintunnelukko ja useampi sekundäärinen tunnelukko, jotka juontuvat näistä ydintunnelukoista. Voikin olla, että ydintunnelukko ei ole selvästi näkyvissä vaan se on jäljille päästään seuraamaan muita tunnelukkoja. Kyseessä ovat muun muassa syy-seuraus-suhteet.

Tuttu esimerkki suomalaiselle on vaativuuden tunnelukko ja sen esiintyminen. Esimerkiksi isä on voinut olla lapsuudessa siinä määrin vaativa lasta kohtaa, että lapsen emotionaaliset tarpeet eivät ole täyttyneet tyydyttävällä tavalla ja lapsi on kärsinyt ja joutunut siksi selviytymään tilanteissa. Tämä isän vaativuus on imeytynyt lapsen mieleen ja vaikuttaa häneen myöhemmässä elämässä. Isä esiintyy nykypäivänä henkilön mielessä haitallisena, vaativana sisäisenä äänenä. Persoonan osista tunteva osa eli sisäinen lapsi kuuntelee tätä sisäistä ääntä, kuten on lapsena elävässä elämässä kuunnellut, ja lopputulos myös seuraa menneisyyttä. Tarpeet eivät tyydyty ja henkilö turvautuu selviytymiskeinoihin.

Tunnelukkojen työstäminen vie kohti onnellisempaa elämää

Skeematerapia on kehitetty vaikeiden persoonallisuushäiriöiden hoitoon, mutta mielenkiintoisesti se toimii erittäin tehokkaasti lähes kaikille. Se on tutkitusti tehokas terapiamuoto ja siten poikkeuksellinen, että henkilö voi käyttää sitä itse itselleen ilman ulkopuolista ammattilaista silloin, kun haasteet eivät ole liian vaativia. Vaikeissa tapauksissa skeematerapeutti on tarpeen, mutta silloinkin pitkän ajan tavoite on, että asiakas kykenee auttamaan itse itseään tunnelukkojen kanssa.

Skeematerapian positiiviseen maineeseen Suomessa suurella määrällä vaikuttanut kirjailija ja kouluttaja Kimmo Takanen on kouluttanut minut skeematerapian osaajaksi.


Valmennuksessani pureudutaan tunnelukkoihin syvällisesti ja toimivien työkalujen avulla. Kaikilla on tunnelukkoja. Ne ovat osa ihmisyyttämme. Mutta me voimme työskennellä sen eteen, että ne eivät hallitse meitä, onnellisuuttamme ja tulevaisuuttamme. Pureudutaan siis yhdessä tunnelukkojen maailmaan, paremman tulevaisuuden puolesta.

 

“The only way that we can live, is if we grow. The only way that we can grow is if we change. The only way that we can change is if we learn. The only way we can learn is if we are exposed. And the only way that we can become exposed is if we throw ourselves out into the open. Do it. Throw yourself.”

– C. JoyBell C.

 

Ota yhteyttä